SESF startsida

Föreningsstämma 2020

SESF:s ordinarie stämma sker 29 mars

Datum: 29 mars 2020
Tid: 13.00
Plats: Stockholm
Möteshandlingar: Dessa görs tillgängliga senast 15 mars

För vem gäller kallelsen?

Alla SESF:s medlemmar och medlemsföreningar är kallade till föreningsstämman. Endast medlemsföreningar har rösträtt på stämman.
För att medverka på årsmötet skickar du ett mail till info@sesf.se. Se till att använda (eller ange) samma e-postadress som du har registrerad på licens.sesf.se.

Vad kommer att behandlas på stämman?

Förslag till dagordning skickas ut tillsammans med övriga möteshandlingar men i korthet ska det beslutas om vad Svenska E-sportföreningen ska arbeta med det kommande året.
Mandatperioden för ordförande, vice ordförande och ett antal ordinarie styrelsemedlemmar tar slut vid föreningsstämman och nya ledamöter ska därmed väljas.
Dessutom ska eventuella motioner hanteras.

Styrelseposter

Alla medlemmar i någon av SESF:s medlemsföreningar kan ställa upp i val till styrelsen. Om du vill ställa upp i val eller om du vill ha mer information om vad det innebär att arbeta i styrelsen: Skicka ett mail till info@sesf.se.

Motioner

Styrelsens propositioner skickas ut tillsammans med övriga möteshandlingar. Det går även att skicka in egna motioner till styrelsen som sedan behandlas på stämman. Alla motioner ska skickas till info@sesf.se senast 8 mars.

Möteshandlingar

Möteshandlingar kommer att göras tillgängliga senast 15 mars.

Huvudsponsor

Svenska Spel

Officiella Partners

ESEN eSportsABFCrown Law