SESF startsida

Ett förbund för svensk e-sport

SESF och SEF närmar sig varandra

Svenska E-sportförbundet och E-sportförbundet SESF går mot ett gemensamt förbund. Tanken är att skapa en starkare plattform för svensk e-sport.

- Dagens två förbund har visat att vi har olika styrkor och kompetenser. Tillsammans kompletterar vi varandra på ett bra sätt och vi kan skapa en riktigt bra plattform för svensk e-sport, säger Magnus Jonsson, ordförande i E-sportförbundet SESF.

Båda förbundens styrelser är överens om att en sammanslagning är den bästa vägen framåt och de kommer att lägga propositioner om detta till respektive förbundsstämma som arrangeras i slutet av mars.

Propositionerna föreslår att båda förbunden fusionerar ihop till en ny organisation som innehåller allt det som förbunden byggt upp under åren. Den nya styrelsen kommer till hälften bestå av personer som väljs av det ena förbundet och till hälften av personer som väljs av det andra förbundet. Detsamma gäller för valberedning.

- Svensk e-sport står starkt och vi har många framgångsrika spelare, lag, föreningar och arrangemang som länge drömt om ett idrottsligt erkännande och en nationell tillhörighet. Tack vare konstruktiva samtal mellan förbunden och med svensk e-sports bästa i fokus tar vi ett historiskt steg fram mot den drömmen, säger Sammi Kaidi, ordförande i Svenska E-sportförbundet.

Styrelserna har tillsammans tagit fram ett förslag till vision och målbild för det nya förbundet. Det handlar om att bygga en e-sport som är till för alla och som bygger både gräsrötter och elit. Målsättningen är att bygga Sveriges största idrottsförbund.

Huvudsponsor

Svenska Spel

Officiella Partners

TeliaESEN eSportsAutoexpertenABFCrown Law